This is a very late article. This is a tribute to a dear friend of mine whom I have cried a river upon knowing that he committed suicide last 2017. It took me 2 years to write this article down and finally have the courage to bring proper justice.

Mr. Prosper Kristian has been a PATAS resident since 2016 and has consistently showed support by attending our quarterly programs and offering stand up poetry to everyone. He even attended lgbtBUS Pride March last 2016. Hence, we never saw him again.

If only I saw the signs in there, if only I heard his poems as an outcry for help, then I could have done something. But it is too late for that.

I would like to share one of his facebook wall post as it deem necessary to raise awareness to EACH and EVERY PARENTS on how hard it is living under a parental religious coercion. Please read and understand every words my dear friend wrote. I want you to feel every agony – limb by limb, bones by bones, and veins by veins – in each and every words that you will about to read. With no further ado, here it is:

“Nakatira ako sa loob ng isang bahay na kasama ang mga taong sarado ang pananaw at pilit na ipinalulunok sa akin ang kanilang relihiyon na tila ba isa akong demonyong nagmula pa sa ilalim ng lupa—sa kung saan ay lagi akong ihinahambing sa mga ito; isang batang paslit na mala-demonyo ang katangian.

Hindi ko alam kung saan sila nakakakuha ng lakas loob o kapal ng mukha para sabihin sa akin ‘yon araw-araw.
Ang mga masasakit na salita na babalutin ka sa luha’t kalungkutan—mga bagay na pilit kong iniiwasan sa pang araw-araw.

Madalas akong nagtataka—relihiyoso nga ba talaga ang mga magulang ko? Totoo nga bang sila’y sumasamba sa tinatawag na Diyos, o kung may katotohanan nga ba sa kahit anong Diyos na sinasabi nila? Napakalaking kabalintunaan kasi kung iisipin kong mabuti ang Diyos nila samantalang gano’n ang trato nila sa akin—isang kahangalan, isang kabaliktaran sa kanilang paniniwala, isang kasinungalingan sa harap ng Diyos nila.

Madalas akong nagsisisi;nagsisisi na napasama pa ako sa kanilang bilang. – Prosper Kristian, 2016”

This is a very short and sharp armor peircing bullet, a straight forward, short and precise letter to his parents. May this be a lesson to all parents out there. We never forget.